Tarieven groepslessen


Volwassenen

inschrijving  

verzekering 

€30

€15

Lidgeld

maandelijks


€35

Lidgeld student (vanaf 15 jaar)

maandelijks


€30

10-Beurtenkaart

€85

examen

€30


Kids

inschrijving

verzekering 

€30

€15

Lidgeld 1 x week

maandelijks


€20

Lidgeld 2 x week

maandelijks


€25

examen


€15


Door de corona maatregelen werken we enkel nog met maandabonnementen en 10-beurtenkaarten.


Maandabonnement:

Betaling van het lidgeld loopt via domiciliëring.

Abonnementen stopzetten is elke maand mogelijk, met ingang vanaf de volgende maand, mits dit wordt doorgegeven vóór de 15de kalenderdag van de lopende maand.

Concreet: een stopzetting doorgegeven voor 15 januari, is actief vanaf februari. Een stopzetting doorgegeven na  15 januari, is pas actief vanaf maart.

Je kan inschrijving, verzekering en formule lidgeld betalen via overschrijving op onze rekening

BE65 7360 1177 9096

met vermelding van naam/naam kind + keuze formule