Tarieven groepslessen


Volwassenen

inschrijving  + verzekering

geldig voor 1 seizoen

€50

Lidgeld 2 x week

maandelijks


€40

Lidgeld 3 x week

maandelijks


€50

10-Beurtenkaart

€120

examen

€30


Kids

inschrijving + verzekering

geldig voor 1 seizoen

€50

Lidgeld 1 x week

maandelijks


€25

Lidgeld 2 x week

maandelijks


€30

examen


inclusief lidgeld


Door de corona maatregelen werken we enkel nog met maandabonnementen en 10-beurtenkaarten.


Maandabonnement:

Betaling van het lidgeld loopt via domiciliëring.

Abonnementen stopzetten is elke maand mogelijk, met ingang vanaf de volgende maand, mits dit wordt doorgegeven vóór de 15de kalenderdag van de lopende maand.

Concreet: een stopzetting doorgegeven voor 15 januari, is actief vanaf februari. Een stopzetting doorgegeven na  15 januari, is pas actief vanaf maart.