Registratieformulier Contact tracing Covid-19

Om de snelle (her-)verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft de overheid beslist om over te gaan tot contact tracing. Het is verplicht om je aanwezigheid in onze sportinfrastructuur te registreren.
De gegevens die je ons verstrekt (naam en telefoonnummer) worden niet voor andere doeleinden gebruikt en na 14 dagen vernietigd.

Met het invullen van dit formulier ga ik akkoord met de gegevensverwerking onder artikel 6, c van de GDPR en artikel 6bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.